برای انتخاب مابین کابینت سه حالت وجود دارد. که ما دراینجا بصورت خلاصه وار به این سه حالت می پردازیم.

  1. ست انتخاب کردن رنگ مابین کابینت با دربهای کابینت:
    یکی از روشهای انتخاب مابین کابینت ست کردن رنگ کابینت با مابین کابینت میباشد و این در صورتی است که رنگ شما رنگ خنثی نباشد. مثل رنگ سفید که رنگ سفید در حالت ست یک استثنا میباشد چرا که ست کردن یعنی رنگ سفید زدن هیچ حسی نخواهد داد چون به هیچ وجه به چشم نمی آید. بنابراین شما میتوانید برای ست کردن مابین کابینت خود بایستی از رنگهایی که در کابینت استفاده شده، انتخاب کنید.
  2. تیره تر انتخاب کردن مابین کابینت نسبت به دربهای کابینت:
    در صورتی که از رنگهای روشن در دربهای کابینت استفاده کرده باشید میتوانید برای چشم گیر شدن و زیبایی آشپزخانه خود از یک فاصله رنگی زیبا که با هارمونی رنگ دربهایتان ست میشود استفاده کنید.
  3. روشن تر انتخاب کردن ما بین کابینت نسبت به دربهای کابینت:
    در صورتی که آشپزخانه بزرگی دارید و از رنگ تیره برای دربهای کابینت استفاده کرده اید شما چاره ای جز اینکه برای زیبایی و ترکیب ایده آل رنگها بایستی از رنگ روش