مشاهده سبد خرید “کاشی شیشه ای کد: ۱۴۰۲” به سبد شما افزوده شد.

Showing all 7 results

 • کاشی شیشه ای کد: ۱۴۰۰

  1.180.000 تومان

   

   

  کاشی کرم قهوه ای

  ابعاد هر کاشی یا تایل 32.5*32.5 سانتیمتر می باشد

  هر مترمربع حاوی 11 کاشی 30*30 سانتمتر می باشد

  هرکارتن حاوی 11 کاشی 30*30 سانتیمتر می باشد

  ضخامت این کاشی  5 میلیمتر می باشد

  قیمت درج شده بر اساس یک کاشی 30*30 سانتیمتر می باشد

  مشاهده سریع

  کاشی شیشه ای کد: ۱۴۰۰

  1.180.000 تومان
 • کاشی شیشه ای کد: ۱۴۰۱

  102.000 تومان

   

   

  کاشی طلایی مشکی

  ابعاد هر کاشی یا تایل 32.5*32.5 سانتیمتر می باشد

  هر مترمربع حاوی 11 کاشی 30*30 سانتمتر می باشد

  هرکارتن حاوی 11 کاشی 30*30 سانتیمتر می باشد

  ضخامت این کاشی  5 میلیمتر می باشد

  قیمت درج شده بر اساس یک کاشی 30*30 سانتیمتر می باشد

  مشاهده سریع

  کاشی شیشه ای کد: ۱۴۰۱

  102.000 تومان
 • کاشی شیشه ای کد: ۱۴۰۲

  105.000 تومان

   

   

  کاشی حنایی طلایی

  ابعاد هر کاشی یا تایل 32.5*32.5 سانتیمتر می باشد

  هر مترمربع حاوی 11 کاشی 30*30 سانتمتر می باشد

  هرکارتن حاوی 11 کاشی 30*30 سانتیمتر می باشد

  ضخامت این کاشی  5 میلیمتر می باشد

  قیمت درج شده بر اساس یک کاشی 30*30 سانتیمتر می باشد

  مشاهده سریع

  کاشی شیشه ای کد: ۱۴۰۲

  105.000 تومان
 • کاشی شیشه ای کد: ۱۴۰۳

  90.000 تومان

   

   

  کاشی سفید طلایی

  ابعاد هر کاشی یا تایل 32.5*32.5 سانتیمتر می باشد

  هر مترمربع حاوی 11 کاشی 30*30 سانتمتر می باشد

  هرکارتن حاوی 11 کاشی 30*30 سانتیمتر می باشد

  ضخامت این کاشی  5 میلیمتر می باشد

  قیمت درج شده بر اساس یک کاشی 30*30 سانتیمتر می باشد

  مشاهده سریع

  کاشی شیشه ای کد: ۱۴۰۳

  90.000 تومان
 • کاشی شیشه ای کد: ۱۴۰۴

  110.000 تومان

   

   

  کاشی نقره ای مشکی

  ابعاد هر کاشی یا تایل 32.5*32.5 سانتیمتر می باشد

  هر مترمربع حاوی 11 کاشی 30*30 سانتمتر می باشد

  هرکارتن حاوی 11 کاشی 30*30 سانتیمتر می باشد

  ضخامت این کاشی  5 میلیمتر می باشد

  قیمت درج شده بر اساس یک کاشی 30*30 سانتیمتر می باشد

  مشاهده سریع

  کاشی شیشه ای کد: ۱۴۰۴

  110.000 تومان
 • کاشی شیشه ای کد: ۱۴۰۵

  107.000 تومان

   

   

  کاشی نقره ای مشکی

  ابعاد هر کاشی یا تایل 32.5*32.5 سانتیمتر می باشد

  هر مترمربع حاوی 11 کاشی 30*30 سانتمتر می باشد

  هرکارتن حاوی 11 کاشی 30*30 سانتیمتر می باشد

  ضخامت این کاشی  5 میلیمتر می باشد

  قیمت درج شده بر اساس یک کاشی 30*30 سانتیمتر می باشد

  مشاهده سریع

  کاشی شیشه ای کد: ۱۴۰۵

  107.000 تومان
 • کاشی شیشه ای کد: ۱۴۰۶

  105.000 تومان

   

   

  کاشی سرمه ای طلایی

  ابعاد هر کاشی یا تایل 32.5*32.5 سانتیمتر می باشد

  هر مترمربع حاوی 11 کاشی 30*30 سانتمتر می باشد

  هرکارتن حاوی 11 کاشی 30*30 سانتیمتر می باشد

  ضخامت این کاشی  5 میلیمتر می باشد

  قیمت درج شده بر اساس یک کاشی 30*30 سانتیمتر می باشد

  مشاهده سریع

  کاشی شیشه ای کد: ۱۴۰۶

  105.000 تومان