مراحل نصب شیشه و کریستال

اجرا با چسب خمیری و پودر بند کشی

استاندارد اجرای شیشه و کریستال همانند کاشی روتوری استخری میباشد و با چسب خمیری نصب میشود. همانطور که میدانید کاشی های ریز و روتوری و همچنین شیشه و کریستال ها چون از سلولهای ریز تشکیل شده اند بهمین سبب بایستی چسب به تمام سلولها یا قطعات بچسبد و بعد از اتمام چسب کاری بایستی بند کشی شود تا شیار بین سلولها پر شود و مانع از پر شدن گرد و خاک و جرم شود.بعداز بندکشی بایستی سریعا محل بند کشی شده با دستمال زبر یا گونی یا الیاف پاک شود که در اینصورت شیار بین قطعات پر میشود و سطح اصلی شیشه یا کریستال که پودر خورده پاک میشود.

اجرا با چسب سیلیکونی یا اکواریوم با بندکشی